Aanrader: documentaire Kenniswerk

Aanrader: de documentaire Kenniswerk! Een documentaire waarin een interessante mix van mensen met verschillende achtergronden en zienswijzen (onder meer vanuit de economie, journalistiek, zorg en onderwijs) aan het woord komt over kenniswerk en kenniswerkers.

Over wat kenniswerk eigenlijk is, hoeveel mensen (grotendeels onbewust) kenniswerker zijn (rond de 5 miljoen?), hoe hun werk eruit ziet, hoe lastig dat is in de huidige tijd en hoe de toekomst eruit zou kunnen zien.


De documentaire gaat voor een groot deel in op de informatiekant van kenniswerk. We zitten nog middenin een belangrijke transitie; het inzetten van informatie in kenniswerk is nog niet of slecht georganiseerd en we gaan (nog) op een verkeerde manier met technologie. Daarnaast wordt ook ingegaan het bredere palet van kenniswerk, met het belang van andere werkvormen, organisatievormen en structuren om op andere manieren van elkaar te leren en samen te werken

Voor kenniswerkers en degenen die met kenniswerkers te maken hebben

Deze documentaire is interessant voor kenniswerkers en degenen die met kenniswerkers te maken hebben. Het beeld dat gegeven wordt hoe het kenniswerk eruit ziet in de huidige tijd en waarom dat verre van ideaal is, kan zorgen voor (h)erkenning. Met onderwerpen zoals:

  • De waan van de dag, de tijdsdruk en het brein wat continu wordt onderbroken
  • Top down structuren, werken in hiërarchie, met het uitvoeren van taken die iemand anders heeft bedacht (en de impact die dat heeft op kenniswerk(ers).
  • Informatiesystemen die niet zozeer de kenniswerkers ondersteunen, maar vooral het proces; opdat alles maar netjes verloopt.

Er wordt een pakkend en goed beeld geschetst van de huidige tijd en het belang om kenniswerk anders/beter te organiseren (sommigen noemen dat wel kennismanagement;-). Met herkenbare uitspraken zoals:

  • Als de pijn niet groot genoeg is, gaat er niets veranderen.
  • De mens als uitgangspunt in plaats van de regel.
  • Management in organisaties is nog steeds meer gericht op efficiency dan effectiviteit

Beter, leuker en doeltreffender > actie!

De documentaire is “een oproep tot (h)erkenning van een vakgebied en een aanzet tot discussie over hoe kenniswerk beter, leuker, en doeltreffender kan.” Het voelt een beetje ongepast om in deze blog schaamteloos reclame te maken voor het boek Factor K, maar een mooiere introductie dan deze documentaire is er bijna niet. Dit is de kern van Factor K!: zorgen dat kenniswerk beter, leuker en doeltreffender kan.

En daarbij mag reclame voor een boek hier best;-) want zoals Martijn Aslander het in de documentaire zo mooi zegt:

“We moeten veel meer gaan lezen. Een boek is een goede deal. Voor twee tientjes koop je duizend uur pijn en moeite en research en ervaring en fouten en gênante momenten van een ander. Hoe meer boeken je leest, hoe meer taal je hebt, hoe meer inzichten je hebt, hoe meer je kan combineren, hoe creatiever je wordt, dus dat is gewoon een goed idee.”

Dus: bekijk de documentaire (aanrader!)
en lees Factor K als je ermee aan de slag wil en kenniswerk beter, effectiever en leuker wil maken.

KENNISWERK from Uma Visual Storytellers on Vimeo.

NB. Meer achtergrond informatie over de documentaire is hier vinden. Deze documentaire is het 3e deel van de trilogie van de KNVI | SOD. De eerdere documentaires zijn hier te bekijken:

  • Alles is informatie (over de veranderende wereld van de informatiebeheerder)
  • TOEGANG (over de rol van informatie in de hedendaagse maatschappij)